PÜHA GRAAL


Jäägu sellest sõnumist maailmale kriipsuke külge, sest maailm seda lugu ise jutustama tulebki. Kinnita rihmad, hinga rahulikult ja püüa lugeda ülalt alla kõik oma kaelalülid, seljalülid, nimmelülid ja kui tahad ka sabajätke.

Ma räägin teile täna loo PÜHAST GRAALIST ehk Prohvet Jeesuse vereliini jätkumisest. On fakt, et Jeesus oma elupäevade ajal seemnele Elu andis ning sel naise munarakuga kohtuda lubas. Kui Lunastajaks saamise hetk kätte jõudis, nagu kirjutatud, oli Jeesuse vere liin liikvel ning piinamine ja lõpuks ka surm ristipuul said sellega ühele poole jõudmise lõppakordiks. Oli võtta mees, kellega läks tema enda soovi kohaselt nii nagu oli kirjutatud, sest ta tahtis saada Lunastajaks ning võttis oma kanda selle, et annab loole Jumala pojast ehtsuse. Nii saab see ümber lükkamatuks ja tõepoolest võimsalt mõjuvaks sündmuseks, millel oli tohutu hulk pealtnägijaid, interpreteerijaid ja ka maha vaikijaid. Et ta oli juut, no kes muu tuleks selle peale, et kaaperdada kõik väljapoole judaismi jääv müstika ja teha sellest läbi filigraanselt läbi mõeldud erioperatsiooni ühtselt keskusele kuulekad religioonid. Religioonidele anti nende vorm, preestritele aga vabadus täita see neile meelepärase sisuga. Alati toimiv mehhanism.

(………….) said teada, et Taaveti tähe tippude alla jäävad punktid gloobusel on üleilmse vennaskonna keskuste võimukeskused. (………….)linn Ukraina territooriumil on üks selline punkt maakaardil. Linna alla tunnelitesse, mida on enam kui kolmsada kaheksakümmend ruutkilometrit maa-alust suurlinna, on ehitatud üheks valitud rahva pääsupaigaks. Selliseid on ehitatud maailmas täpselt kindel arv ning need asuvad kõik üksteisest täpselt teatud kaugusel. Maakaardile joonstatud Taaveti tähe sise ja välistippude puutepunktides. Tuntuim selline on Disneyland-i nime kandev lõbustusparkide globaalne võrk. Seal on maa-alused linnad, mis ei seisa niisama jõude, vaid hoiavad end treenituna teenindades maapealset “lõbustusparke”.

Ukrainat pommitatakse selleks et tappa Graali vereliini jätkaja, kelle isiku (……….) suutsid indentifitseerida. Võib vabalt öelda, et kogu hiljutine teadlaskonda triumfeerinud tohutu geenitehnoloogia edulugu ei olnud midagi muud, kui tohutu rahastusega suuroperatsioon, et leida üks geen…Kui see oli tabatud, sai otsitust jälitatav, siis objekt, seejärel värvatu, edasi juba nii nagu kõik isegi teavad. Muu geenivaramu jääb seepärast veel aastateks lihtsalt loomkatsete tegemisteks inimesega. Ma tean mida sa mõtlesid praegu. Mõtlesid ukraina tänasele (7.juuni 2022) presidendile…Külm. Ja praegu ma seda leige, soojem, tuline ja kuum mängu edasi ei mängi. See ei ole V.Z (endise šõumehe initsiaalid, mille agressor kahemõtteliselt oma sõjamasinatele on maalinud). Venemaa erioperatsioon Ukrainas on koostööprojekt Saksamaa ja Prantsusmaaga. Selle eesmärk on hävitada “Püha Graal” ehk niinimetud Lunastaja vereliini kandjad ning hävitada nende geen. Stalin ja Hitler ei saanud sellega hakkama sest ei jõudnud omavahel kokkuleppele ning maailm sai näha globaalset sõda. Hitlerist tehti kogu planeedi juudiviha tootem ning Stalinist selle likvideeria, kes meetodeid ei valinud. Kohl ja Jeltsin olid osavamad läbirääkijad ning sõlmiti kokkulepped, mille rikkumine on tänaseni sajaprotsendiliselt ebatõenäoline. Vanamehed määrasid endile selleks ettevalmistatud mantlipärijad ning operatsioon millele anti stardipauk aastal 1985, sai sisse teise käigu. Ajatolladega flirtiva Kremli eesmärk on selgelt euroopa ühtsuse nimel loosungeid hõikuva neljanda Reichiga ikka seesama. Juutide juurteni jõudmine. Juutide raha eest muide, sest teistel kellelgi ei tulnud lihtsalt pähe nii geniaalset ideed nagu võimalust elada kellelegi võlgu olles. Tahad ju hästi elada, no siis maksa ja kui tahad rohkem teenida, tööta rohkem. Vastu saad värvilise paberi või lihtsalt rahu, mis sinusse hoovab kui näed nutiseadme ekraanil kontojääki vaadates numbrit, mida tööandja robot orjadele sinna saadab. Nii saavad orjad poodi mängida ja rikkaid ning vaeseid etendada. See mis on tõeliselt väärtuslik ja millel on kate ja hind peaks olema kõikide vankumatu ühispanus ning ressurss, mida on andnud Emake Maa ja Kogu Loodu Suur Arhitekt, kes on seda teinud oma kõrgema käskija ülesandel, kes sai korralduse omakorda kõrgemalt…

Jumal tahab oma poja tappa

Ta lõi inimese oma näo järgi ütleb pühakiri mis kinnitab oma ainuõigsust Looja ees. Teisiti see olla ei saakski, sest tänapäeva religioonide erinevus ei seisne milleski muus kui interpretatsioonis kuidas edastada ülejäänud massile Jumala eelistusi. Jumal kiidab heaks selle ja mõistab hukka selle, ütleb preestrirüüs ametnik, kes Jumala eelistustest teateid ette lugedes tegelikult valitsuse vajadusi rahuldab.

Nõnda kui Caesari leegionärid lõid Jeesuse ristipuule meemitahvli tekstiga naatsaretlasest juudikunn, nii tähistab imperaatori kuulekas leegion tänagi oma raudratsud peatselt risti löödava initsiaalidega V ja Z

Naerad. Naera naera.

Mis on sinu kirg ja hobi?

Kui palju su hobi sinult väljaminkuid nõuab? Oled sa nõus, et need kellel on sinust kümme korda rohkem pappi, suudavad lõbutseda hoopis teistmoodi kui sina. Nemad omakorda kadestavad tasahilju neid, kes võivad endale veel kordades suuremaid lõbustusi lubada. Miks sa siis ei usu, et sõda on rikaste poiste mäng? Kui sul on kõik mida sa soovid, tahad sa järgmist asja mida sa alles välja hakkad mõtlema ning selle saavutamise nimel ei löö sa mitte millegi ees risti ette. Jeesus Kristus oli selline mees. Ta oli nii rikas, et võis endale lubada kõik selle, mida me Piiblis loeme. Kogu piiblilugu on ühe päästmatult rikka mehe lugu mis sai nii usutav ja hea või siis vastupidi, mitteuskujate jaoks nii uskumatu ja rumal, et teda ei pea enam ümber tegema. Me oleme valinud, et elame selle järgi nagu see päästmatult rikkaks saanud mees ette näitas – kannatades, ennast peksa lastes ning ristipuule riputada lubades.

Püha Graal on punane veri mis voolab inimkonna soontes ega soovi lasta end nimetada eluks. See on tarkus ja täiusliku loomise protsess läbi hävingu ja loomise samaaegselt. Kui sa ikka veel ei usu, siis on see super, sest ma ei ole kunagi kõhelnud, et maailm hävineb täielikult, kui kõik omavahel kokku lepivad. Et aga sellise kokkuleppeni üldse jõuda, võtame me appi kõik meile teadaolevad vahendid, et teist poolt oma tahtele allutada. Tema muidugi mõista teeb sedasama ja nii vaatabki maailm ammulisui pealt ega oska soovitada mida võiks või peaks omavahel arutama kaks meest, kes on kui kuningad malelaual – tuleohtlikud. Mistap nad ei saagi iial kokkupuutuvatel ruutudel seista…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: